Våra tjänster

Vi erbjuder hjälp med

– Spillvatten – Dagvatten – Tappvatten – Dränering – Ventilation – Badrum –

 • Behovsanalys och allmän rådgivning kring fastigheter

 • Entreprenadjuridik, lagar och allmänna bestämmelser så som ABT 06 och AB 04

 • Förstudie inför en upphandling

 • Projektledning och eventuellt behov av arbetsledning

 • Upprättande av förfrågningsunderlag

 • Genomgång av offerter från leverantörer

 • Ta fram ritningar

 • Besiktning före, under och efter ett arbete

 • Besiktning av våtutrymmen

 • Hjälp med underhållsplaner

 • Allmänna byggnadstekniska frågor

 • Frågor kring lås, beslag och dörrautomatik

 • Utredning vid
  – Fukt och luktproblem (via samarbetspartner)
  – Problem med skadedjur

 • Kompetensutveckling för er personal i
  – Avloppens funktion och uppbyggnad.
  – Lämpliga metod- och material val vid relining