Projektledning och projektstyrning

Efter att man handlat upp en entreprenör ska ett genomförande gemensamt planeras och sedan utföras. Här kan många personer bli inblandade och det kan ibland bli lite rörigt därför vill man gärna ha någon som samordnar arbetet.
I en fastighet där det bor människor är det A och O att se till så att erforderlig information når fram till alla för att undvika stillestånd eller irritation.

Vi kan som projektledare hjälpa er som beställare att ta kommandot och se till att arbetet fortlöper smidigt.

©  Turega Byggrådgivning AB™