En hjälpande hand i ert projekt

Vi stöttar er med allt från rådgivning och förstudier till färdigt projekt.

Rådgivning

Vi hjälper er att ta reda på vad som behöver göras i just er fastighet.

Upphandling

Vi sköter upphandlingen för att få ut bästa möjliga resultat.

Projektledning

Vi styr projektet för samarbetet med upphandlad entreprenör ska bli så smidigt som möjligt.

Besiktning

Vi säkerställer att arbetet blivit fackmannamässigt utfört inför kommande garantiperiod.

©  Turega Byggrådgivning AB™